Vriend van

Stichting Kunstkip is afhankelijk van iedereen die “kunst” een warm hart toedraagt. Dus afhankelijk van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Vrienden van de stichting zijn van harte welkom!

Vrienden krijgen elke vrijdag voor de nieuwe expositieperiode een preview avond met een hapje en een drankje.

De Stichting Kunstkip zal van haar opbrengsten elk jaar een of meer kunstenaars ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Vrienden beslissen mee welke kunstenaar wij gaan ondersteunen.

Door een bijdrage van minimaal € 50, = over te maken op bankrekeningnummer NL05RBRB0777947994 ten name van Stichting Kunstkip bent u voor een jaar een vriend.
Natuurlijk wel onder vermelding van “Ik word vriend” en uw emailadres.