Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://kunstkip.nl.

Privacy beleid Stichting Kunstkip

Stichting Kunstkip (hierna: Kunstkip) draagt zorg voor de privacy van bezoekers van haar website en kiest er dan ook voor om de persoonlijke informatie hetgeen wordt verschaft door de bezoekers zelf, zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geeft Kunstkip heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens worden verzameld en omtrent hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:  Stichting Kunstkip

Kamer van Koophandel: 72330295

Privacy Statement

Kunstkip respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Het privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Op basis hiervan wordt de persoonlijke informatie die haar bezoekers wordt verstrekt, zorgvuldig en persoonlijk behandeld.

Door het bezoeken van de website en het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden de gegevens verwerkt zoals in dit document wordt beschreven. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Kunstkip.

Persoonlijke informatie

De persoonsgegevens die door Kunstkip worden geregistreerd zijn de navolgende:

  • Naam;
  • e-Mail adres

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het versturen van inschrijving gerelateerde mails, nieuwsbrieven en commerciële e-mails (hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan haar klanten);

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de kunstenaar waarmee Kunstkip samenwerkt. Met dergelijke derde partijen sluit Kunstkip, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens.

 Bewaringstermijn

Kunstkip bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de klant haar abonnement niet opzegt en deze stilzwijgend wordt verlengd, zullen de verstrekte gegevens worden bewaard. De gegevens zullen worden verwijderd zodra de klant dit aangeeft of de nieuwsbrief opzegt.

Bezwaar

De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel hiervan). Kunstkip is te bereiken per mail: info@kunstkip.nl en per telefoon (06 51322054).

Mocht onverhoopt blijken dat de klant en Kunstkip er samen niet uitkomen, dan heeft de klant op grond van de privacywetgeving eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.