Introductie Kunstkip

Stichting Kunstkip (waarvan Kip staat voor Kunst is prachtig, populair, privé, pittig, plezierig, pikant, perfect, poëzie, publiek, passie, prominent, persoonlijk, etc.) is een stichting die in augustus 2018 is opgericht. De stichting heeft ten doel: het tonen van alle uitingen omtrent de (beeldende) kunst, door het bieden van een laagdrempelig podium voor de talentvolle amateur- en professionele kunstenaar. Dit podium wordt geboden door exposities in de galerie van Stichting Kunstkip en tijdens de door de stichting te organiseren kunstevents.

Doel: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Kunst te tonen en aan te bieden tegen betaalbare, toegankelijke prijzen;
  2. Het ondersteunen van kunstenaars uit onder meer de regio in materiele of financiële zin in hun ontwikkeling. Bv. e-commerce, websites, etc.

Kunst in de stad: De kwaliteit en diversiteit van de kunst gemaakt in de regio is groot maar helaas zijn er niet veel mogelijkheden voor kunstenaars om te exposeren. Daar willen wij verandering in brengen. Mede door de leegstand in de stad zoeken wij naar een pand dat ons tijdelijk om niet of klein symbolisch bedrag ter beschikking kan worden gesteld om een galerie in te richten. Hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden.

Vrijwilligers: De stichting wordt gerund door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die de stichting krijgt door het exposeren van de kunst, moeten ervoor zorgen dat de stichting in haar onderhoud kan voorzien. Tevens zal, indien er winst wordt gemaakt, dit worden ingezet om lokale kunstenaars vanuit de stichting te ondersteunen met een bijdrage.

Vrienden van stichting Kunstkip: We zijn afhankelijk van iedereen die ‘kunst ’een warm hart toedraagt. Dus afhankelijk van subsidies, donaties, schenkingen etc. Vrienden van de stichting zijn van harte welkom. De stichting is bezig een ANBI-status aan te vragen.

Sfeerimpressie van ons doel: Elke drie maanden introduceren wij 5 tot 10 nieuwe kunstenaars met een openingsexpositie. De galerie zal er professioneel uitzien maar niet een hoge drempel opwerpen om binnen te gaan. De kunstenaars zijn regelmatig aanwezig om over hun werk te vertellen. Wij zullen elke week op vrijdag, zaterdag en elke koopzondag open zijn. Doormiddel van het opbouwen van een volgers-, liefhebbers- en ‘vrienden van’ kring willen wij mensen aan ons verbinden, in ons interesseren. Er zijn plannen voor kleinschalige workshops en lezingen over kunst. Door onze prijzen laagdrempelig te houden willen wij kunst voor een groot publiek toegankelijk maken.