Exposeren

Stichting Kunstkip

De stichting is een open podium voor kunstenaars die hun werk willen exposeren met de mogelijkheid tot verkoop.

Kunstenaars

Kunstenaars kunnen exposeren in de galerie van de stichting voor een periode van 3 maanden. Zij betalen maandelijks een bijdrage in de kosten. Dit bedrag zal bestaan uit €40,- per maand voor huisvestings- en huishoudelijke kosten. Extra kosten gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld promotie en presentatie worden in overleg met de betreffende exposant bepaald en in rekening gebracht.

Het wordt op prijs gesteld wanneer de kunstenaars zo af en toe tijdens de openingstijden van de galerie van de stichting aanwezig zijn.

Na afloop van de expositieperiode van 3 maanden zal deze overeenkomst ontbonden worden, tenzij de kunstenaar en het bestuur beslissen dat de expositie wordt verlengd voor nog eens 3 maanden. De maximale expositieperiode is 6 maanden in totaal.

De overeenkomst tussen het bestuur en de kunstenaar kan tussentijds worden ontbonden als het bestuur van de stichting Kunstkip besluit de galerie te beëindigen.

Kunstwerken

Het bestuur maakt een keuze uit de kunstwerken op basis van verkoopbaarheid en passend in de collectie. De kunstwerken worden geregistreerd op een consignatieformulier met vermelding van titels en prijzen. Dit formulier wordt door het bestuur en de kunstenaar ondertekend. De kunstwerken blijven, tot het moment van betaling aan de kunstenaar, eigendom van de kunstenaar. De stichting Kunstkip handelt namens en in opdracht van de kunstenaar. Het bestuur bepaalt de locatie die de kunstenaar ter beschikking krijgt in de galerie van de stichting.

Prijsbepaling

De haalbare verkoopprijs wordt in overleg tussen het bestuur en de kunstenaar vastgesteld. Deze prijs mag niet te veel afwijken van de prijs die de kunstenaar elders voor het kunstwerk vraagt. De stichting ontvangt bij verkoop van een kunstwerk 30% van de uiteindelijke verkoopprijs als commissie. Wil een klant rechtstreeks van de kunstenaar een werk aankopen dat bij Stichting Kunstkip in de galerie staat, dan dient de kunstenaar de klant door te verwijzen naar het bestuur. Het werk wordt dus niet eerst terug gevraagd om vervolgens aan de klant te verkopen. Als een klant een kunstwerk wil aankopen dat in het portfolio van de kunstenaar staat vermeld, zal het bestuur het kunstwerk opvragen bij de kunstenaar en het aanbieden aan de klant. Bij verkoop geldt de volledige commissie.

Betaling

De maandelijkse bijdrage voor het exposeren in de galerie van de stichting moet voor het begin van de nieuwe maand worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL05 RBRB 0777 9479 94 of contant worden voldaan aan het bestuur.

Bij verkoop van een kunstwerk zal de betaling van het kunstwerk zo spoedig mogelijk, uiterlijk de 1ste van de maand, plaatsvinden aan de kunstenaar onder aftrek van de afgesproken commissie.

Verzekering

Vervoer van en naar de galerie van de stichting is voor verantwoording van de kunstenaar. In de galerie van de stichting zijn de kunstwerken niet verzekerd. Deelname/expositie geschiedt dus geheel voor risico van de kunstenaar. De stichting Kunstkip en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.

Huisregels

Als een kunstenaar dat wil mag er ‘gewerkt’ worden in de galerie van de stichting als daar ruimte voor is. Dit mag alleen in de atelierruimte. Alle materialen moeten worden meegenomen en/of opgeruimd en de atelierruimte moet schoon en netjes worden achtergelaten. Schade veroorzaakt door de kunstenaar aan het pand en/of vloeren, wanden of plafond worden verhaald op de kunstenaar. Als de kunstenaar aanwezig is geweest, dan zal zij/hij de keuken, toilet en galerieruimte netjes en opgeruimd achterlaten.